rchitects

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Фирма СолЕр е създадена през 1997 год. с основен предмет на дейност архитектурно проектиране. През последните години приоритет в дейността на фирмата е енергийната ефективност, въвеждане и прилагане на съвременните стандарти на нискоенергийни и пасивни сгради, използване на възобновяеми енергийни източници, екологично чисти и рециклируеми строителни материали с оценка на въглеродния отпечатък.

Участваме в редица международни проекти, финансирани от Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие (USAid), Глобалния екологичен фонд (GEF), Aсоциацията на европейските местни власти за насърчаване на устойчивата общинска енергийна политика (Energy Cities), Институтът “Passive House” в Дармщат, Германия, Програмата на ООН за развитие (UNDP), Икономическа комисия на ООН за Европа (ИКЕ) и др. (вж. раздел енергийна ефективност)

Работим в областта на градоустройството и малкия градски дизайн. В проектирането на сгради, интериорът е неразделна част от нашата работа. Понякога се занимаваме с графичен и уеб дизайн, като сме автори на редица запазени знаци и фирмени сайтове.

Обичаме природата, снега, водата, вятъра и животните. Вярваме в почтеността и държим на добрите и коректни взаимоотношения.

Ще се радваме ако и вие станете наши приятели.

Александър Здравков Генчев

образование

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1997год. , специалност Архитектура (МА)

Френска езикова гимназия, 1988год., София

 

специализации

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант за обследване на енергийна ефективност  и сертифициране на сгради , ТУ, София

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

чужди езици

френски, английски и руски

работа към други фирми и организации

2000-2001 - Cibex International, Paris; Coteba Int., Paris, клон София. Супервайзер на обект Хилтън, София, част Архитектура

1998-2000 - ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма "Tidy Towns" за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1997-1998 - Italian Design Center, София. Интериорни проекти за обзавеждане и осветление на жилищни и обществени сгради.

Иглика Николова Люцканова

образование

Университет на Руан, Франция 1995-1996, Магистър по урбанизъм и градоустройство.

Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1994год. , специалност Архитектура (МА)

Природо-математическа гимназия, Пловдив, 1988г.

 

специализации

Сертифициран проектант на пасивни сгради, Сертификат “Passive house designer”, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

Лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София

Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany

чужди езици

английски, френски и руски

работа към други фирми и организации

2005-2006 - Dorsch Consult, Germany, ръководител на отдел проектиране

2004 - STRAАBAG International GMBH, Austria, клон София, главен изпълнител на летище София.

1998-2000 - ICON Architecture and Urban Design, Dublin, Ireland. Проекти по националната програма "Tidy Towns" за възобновяване и благоустрояване на градски структури и жилищни квартали в Ирландия.

1996-1997 - Архитектурен отдел към кметството на община Мейо, Ирландия. Благоустрояване на градски центрове. Проекти за подновяване и освежаване на улични фасадни фронтове по основните градски улични артерии.

солер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради

Милан Бориславов Рашевски

образование

Немска езикова гимназия, София, 2005г.

Висш институт по архитектура и строителство, специалност "Архитектура", София, 2005-2007год.

RWTH Aachen /Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen/, 2008-2010

специализации

Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония, 2013

чужди езици

Немски, английски, испански, сърбохърватски, японски

работа към други фирми и организации

2013 - Изследователска дейност към Токийския технологичен институт, Япония

2012 - Факултет за строително инженерство Осийек, Хърватска

2011 - Intelec Ingeneria, Espana. Енергийно консултиране, възобновяеми енергии, фасадни решения

2010 - Antonio Aguayo Perez, Espana. Архитектурно проектиране, конструктивни детайли, замервания.

2005-2006 - Гебор ООД, България. Строителен работник. Хидроизолационни, бетонови и бояджийски работи, техническа документация и организация на строителната площадка.

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради