rchitects

Нискоенергийни и пасивни сгради

Какво е Пасивна къща?

Основни принципи
на Пасивната къща

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Пасивна къща - основни принципи: прозорци запасивни къщи, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)Пасивна къща - основни принципи: прозорци запасивни къщи, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)

/ пасивни сгради / Основни принципи на Пасивната къща

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиПасивна къща - основни принципи: топлоизолация по покрив  на пасивна къща, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)

Фигура1 : Основни принципи на Пасивната къща, Източник: СолЕр архитекти

 

Фигура 2 : Основни параметри на Пасивната къща, Източник: СолЕр архитекти

Снимки от обекти на СолЕр Архитекти:

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиза нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиПасивна къща - основни принципи: максимални слънчеви печалби, конструкция без топлинни мостове, изолирана сградна обвивка - топлоизолации, пасивни прозорци, въздухоплътност, вентилация с рекуперация. Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)
Пасивна къща - основни принципи: топлоизолация по стени на пасивна къща, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)Пасивна къща - основни принципи: топлоизолация на основи при пасивна къща, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)

Изолация по основи,
снимка:  СолЕр Архитекти

Изолация под плоча на терена,
снимка:  СолЕр Архитекти

Изолация по стени,
снимка:  СолЕр Архитекти

Изолация по покрив,
снимка:  СолЕр Архитекти

Пасивна къща - основни принципи: топлоизолация на основи при пасивна къща, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)

Подготовка на тест за въздухоплътност,
снимка:  СолЕр Архитекти

Трислоен стъклопакет
с две нискоемисионни стъкла,
снимка:  СолЕр Архитекти

Монтаж пред стената
в дебелината на изолацията,
снимка:  СолЕр Архитекти

Облепване с лепенки за въздухоплътност,
снимка:  СолЕр Архитекти

Пасивна къща - основни принципи: прозорци запасивни къщи, Източник: СолЕр Архитекти (www.solair-bg.eu)Text Box: ПРОЗОРЦИ ЗА ПАСИВНИ КЪЩИ

ИЗОЛАЦИЯ 
ЗА ПАСИВНИ
КЪЩИ

Специфична  (на кв.м за година) потребна енергия за отопление 

 

Qmax,heat  ≤ 15 kWh/(m²a)

 

Топлинен товар

 

Pmax,отопл. ≤ 10 W/(m²a); (pmax,отопл. ≤ pдост.,max)

Потребление на първична енергия

 

≤ 120 kWh/(m²a)  за всички видове сгради и региони (за отопление, вентилация, БГВ, електроенергия за битови нужди)

Норма на въздухообмен при 50 Pa (тестване с надуване):  n50

≤ 0.6 h-1 (стремеж към по-ниски стойности!)

Честота на наднормена температура през лятото

Само за 10 % от времето (на използване) през годината вътрешната температура може да бъде над 25°C

 

Специфична  (на кв.м за година) потребна енергия за охлаждане 

≤ 15 kWh/(m²a)