rchitects

Нискоенергийни и пасивни сгради

Какво е пасивна къща?

Основни принципи
на Пасивната къща

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиза нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради

/ пасивни сгради / какво е пасивна къща

Пасивна къща е сграда, която е едновременно  здравословна, комфортна, енергийно ефективна и икономически достъпна. Създадена като стандарт от немския институт " Пасивна къща ", Дармщадт,  днес концепцията има широко приложение в практиката и се е доказала във всички климатични зони и за всякакъв вид сгради.

 

Какво е особеното при пасивната къща?

 

Пасивните къщи ефективно оползотворяват топлината от слънцето и  от вътрешните топлинни източници - хора и електроуреди, като по този начин отпада необходимостта  от използването на конвенционална отоплителна система. Tака се постига над 75% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение с действащите нормативи.  През топлите месеци пасивните къщи прилагат пасивно охлаждане, чрез засенчване и нощна вентилация.

Пасивните къщи са здравословни, защото гарантират добро качество на вътрешния въздух. При качественото строителство дори и на стандартни сгради притокът на пресен въздух през пукнатини, фуги и дограми е силно ограничен, поради което се препоръчва редовно проветряване чрез отваряне на прозорците. Това води до дискомфорт от теченията и огромни загуби на енергия. При Пасивните къщи вентилационната система осигурява постоянен приток на свеж въздух на много ниски скорости и без неприятни течения, като  оползотворява топлината на изхвърляния въздух чрез високо ефективен рекуператор.

Пасивните къщи са ценени заради комфорта, които предлагат. Вътрешните  повърхности запазват почти същата температура като на вътрешния въздух дори и при екстремни климатични условия. Подходящите прозорци с трислоен стъклопакет и качествената сградна обвивка от добре изолирани стени, под и покрив, запазват желаната топлина вътре в къщата през зимата, а нежеланата горещина - вън от нея през лятото.

Оскъпяването за строителство на пасивна къща варира между 5 и 15 % в зависимост от проекта. Инвестицията се изплаща за около 10 години от спестената енергия, като комфорта не може да бъде оценен с икономически показатели.

 

 

СолЕр Архитекти,

Сертифицирани проектанти на пасивни сгради

Солер архитекти проектиране по стандарт " Пасивна къща", нискоенергийни и пасивни сгради, сертифициран проектант "Пасивна къща" от PHI, Germanyза нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиФигура 3. Концентрация на CO2 при естествена вентилация през прозорците и при механична вентилация, Източник: Институт “Пасивна къща”, Дармщадт, Германия

Фигура 1. Термографска снимка на сграда преди и след реконструкция до ниво EnerPHit (стандарт за реконструкции с елементи на Пасивна къща). Източник: Институт “Пасивна къща”, Дармщадт, Германия

Oval Callout: Повече информация можете да получите на страницата на „Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ“, където нашият парньор ЕнЕфект е публикувал няколко въвеждащи кратки  филмчета. Там можете да  видите и различни курсове за обучения по темата.