rchitects

Детска алея на славата, Фондация Димитър Бербатов, София, 2014

Реконструкция на площад
Александър Невски”, София, 2012

Реконструкция на Пазар „Красно село”, София, 2013

Реконструкция на бул. Руски”, между СУ Кл. Охридски” и Орлов мост”, София, 2012

Градоустройствен проект за ваканционно селище „Райски кът”, Варна, кв. Галата, 2008

Реконструкция на площад “Бански” и фонтан пред Музея на София, София, 2002

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Схеми за жилищно застрояване около Дъблин, Балбриган, Ирландия, 2002

Text Box: / проекти / градоустройство и градски дизайн / схеми за жилищно застрояване около Дъблин, Балбриган

Възложител:
Община Дъблин

Фаза: Подробен устройствен план

Определяне на основни принципи
на проектиране на жилищни групи в района около Дъблин; жилищни групи в гр. Балбриган за
580 домакинства
и в гр. Скерис за
510 домакинства

 

В колектив с “ICON-Architecture and Urban design”, Дъблин

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради