rchitects

Адаптация и реставрация на ЦМБ в Музей на град София, 1999-2014

Катедрален храм Св. Лудвиг”, интериор, Пловдив, 2014

Светилище на епископ Блажени Евгений Босилков, Белене, Рождение на Блажена Дева Мария”, 2013

Параклис Св. Иван Рилски” в сградата на Министерски съвет, София, 2012

Реконструкция на площад Александър Невски”, София, 2012

Реконструкция на бул. Руски”, между СУ Климент Охридски” и Орлов мост”, София, 2012

Библиотека в Софийски университет Климент Охридски”, София, 2012

Административна сграда, реконструкция, София, 2007

Реконструкция на къща-музей на Пейо Яворов, София, 2007

Реконструкция на жилищна кооперация, София, 2004

Административна сграда и банков салон на Алианц, България,
София, 2000-2001

Реставрация и консервация на църква Св. 40 мъченици” и манастирски комплекс Велика Лавра” в исторически музей, Велико Търново, 1999

Реконструкция на площад Славейков”, София, 1998

Художествено осветление на църква Св. София”, 1997

Административна и хотелска сграда на ДЗИ, София, 1995

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Ремонт и реставрация на православен храм
Св. Николай” -
с. Ковачевица

Text Box: / проекти / архитектурно наследство / православен храм „Св. Николай” - с. Ковачевица

Възложител:
Църковно настоятелство на храм
Св. Николай” - с. Ковачевица

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради

Църквата Св. Никола” в село Ковачевица е изградена през периода 1841-1848 по време на тежките години на турско робство, от местни майстори и с усилията на цялото население. Тя е била символ на надеждата за по-добър живот, упование и закрила от страданията. Затова я посветили на св. Никола, закрилник на пътниците, гурбетчиите и бежанците, каквото в своя корен било цялото население на селото.

 

Фасадите са в относително добро състояние. Не се предвижда никаква намеса по тях, която да променя  оригиналния им вид.

 

Предвиждат се частични реставрационни работи и обработване на компрометирани от времето места. На различни места по фасадата се наблюдават следи от частични ремонтни работи, замазване на пукнатини, запълване на фуги и укрепване с циментов разтвор, върху който е нанасян варов разтвор. Предвижда се цялостно почистване и сваляне на всички циментови пластове до варова зидария и каменни блокове, след което полагане на нова бадана.