rchitects

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

Проектът “EuroPHit”: Реконструкции за енергийна революция, стъпка по стъпка

 

 

 

Защо трябва да поставяме акцента върху енергийната ефективност всеки път, когато извършваме реконструкция?

Проектът “EuroPHit”, координиран от Институт Пасивна къща” (Дармщат, Германия), цели да повиши значително качеството и енергийната ефективност на един от най-разпространените типове строителни мерки –сградна реконструкция, извършвана стъпка по стъпка в течение на години. Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект бе един от основните инициатори и главна движеща сили в разработването на концепцията, като в работата по проекта са привлечени още Община Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Като водещ резултат за България е заложено обновяването на сградите на основните училища Св. Св. Кирил и Методий“ http://europhit.eu/cs10-%E2%80%9Cst-kiril-and-methodius%E2%80%9D-primary-school-gabrovo

и Цанко Дюстабанов“ http://europhit.eu/cs11-%E2%80%9Ctsanko-dustabanov%E2%80%9D-primary-school-gabrovo

в Габрово според стандарта EnerPHit, разработен от Институт Пасивна къща” специално за проекти с цел енергийно ефективни сградни реконструкции.
Брошурата на проекта можете да видите тук

Последни новини от проекта, както информация за постигнатите до момента резултати можете да намерите в бюлетина на ЕuroPHit

Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg)

 

 

 

Завърши проектът  Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg) е подготвен в рамките на поканата за представяне на проектни предложения към програма Интелигентна енергия - Европа: Енергийна ефективност и възобновяема енергия в сградите – сгради с потребление на енергия, близко до нулевото”.

Последни новини от проекта, както информация за постигнатите резултати можете да намерите в тук.

В момента съвместно с ЕнЕфект и Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany участваме в два проекта на Европейската комисия, свързани с прилагането на знания и политики за достигане на нивото на почти нулевите сгради при нови сгради и реконструкции.  Контактът ни с експерти от различни страни за нас е безкрайно интересен и полезен. Надяваме се резултатите от проектите да бъдат реална стъпка в прилагането на тези европейски практики у нас.

europhit solair

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

Европейски проекти

/ енергийна ефективност/ европейски проекти

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради

Проект TRAIN-TO-NZEB

НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И ВЕИ В СГРАДИТЕ

 

Проектът Train-to-NZEB, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕК, има за цел да изгради и оборудва международна мрежа от учебни и консултантски центрове за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор (Building Knowledge Hubs, BKHs), които да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски услуги за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за ВЕИ.

Такъв Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ“  вече работи  в УАСГ. Той дава възможности за провеждане на обучения по учебните програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills, като осигурява съвременни условия за провеждане на практическите упражнения на значителен брой строителни специалисти, инвеститори и проектанти. Нашите специалисти са основни лектори по учебните програми.

Train-to-NZEB е първият международен проект в областта на енергийната ефективност по програма Хоризонт 2020, който се ръководи от български партньор – Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Заедно с ЕнЕфект, партньори по проекта от българска страна са Камарата на строителите в България и Би Сис ООД. Международното участие е изключително силно, като освен традиционните партньори на ЕнЕфект от Институт Пасивна къща – Дармщат (Германия), за участие са привлечени едни от най-авторитетните организации в областта на енергийната ефективност и ВЕИ от Ирландия, Чехия, Румъния, Турция и Украйна.

Виж още.

Енергийна ефективност в сградите